نظر سنجی و آمار دوستی دختر و پسر

2- 47 درصد از مجموع کسانی که تجربه دوستی داشته اند، قصد ازدواج داشته و 53 درصد نیز چنین قصدی نداشته اند!


3- تنها 13درصد از دوستی های دانشگاهی منجر به ازدواج شده که از این میان نیز حدود نیمی از آنها یا منجر به طلاق شده یا ازدواج موفقی نبوده است؛ در واقع از مجموع دوستی های دانشگاهی، تنها حدود شش درصد به ازدواج موفق منجر شده است.

نکات حائز اهمیت

1- در این نظرسنجی تلاش شد پراکندگی ها اعم از جنسیت، دانشگاه ها و ... به تناسب دانشگاه های تمام سطح کشور انجام گیرد؛ به این معنی که مثلاً نسبت دختران و پسران سوال شونده 60 به 40 درصد است، چیزی شبیه به میزان حضور دختران و پسران در دانشگاه های کشور، و قس علی هذا!

2- بخش اعظم این نظرسنجی در میان دانشجویان دانشگاه های استان های تهران، البرز، قم، قزوین و سمنان انجام شده است.

3- 58 درصد از سوال شوندگان دانشجوی دانشگاه های دولتی، 41 درصد دانشجویان دانشگاه آزاد و یک درصد نیز عضو سایر موسسات آموزش عالی بوده اند.


4- این نظرسنجی تنها برای تقریب ذهنی و کمک به فهم بهتر موضوع پرونده ویژه تهیه شده است.


منبع: http://forum.roq.ir/t19709

/ 0 نظر / 122 بازدید